Beheer in het Maldegemveld 28 oktober 2023
Net als een flauw zonnetje de wolken probeert te verdrijven, komen de eerste vrijwilligers aan bij de loods. Het materiaal is ondertussen ingeladen. Toch kunnen de vrijwilligers er nog bij en tijdens het korte ritje maken we kennis met elkaar en wordt de bedoeling van het maaien van het heideperceel uiteengezet. Enkele rabatten worden door een ervaren vrijwilliger met de Rapid onder handen genomen. De grote grasmachine bespaart ons veel tijd. Aan enkele nieuwe vrijwilligers wordt uitgelegd hoe met een bosmaaier om te gaan. Hoe start ik op? Op welke hoogte mag gemaaid worden? Een beetje nerveus en onwennig maaien ze pijpenstrootje dat welig groeit. Na ze wat bij te sturen, wordt het ganse perceel gemaaid alsof ze professionals zijn. Ondertussen wordt het maaisel bijeengeharkt en afgevoerd naar de wegberm, dit om verschraling te bekomen. Een heksenkring met gewoon vuurzwammetje geniet onze bewondering. Het maaisel wordt eerstdaags door de ploeg afgevoerd. Ook nu weer doet het spreekwoord, veel handen maken licht werk, zijn eer aan. De Rapid is ondertussen bezig het wandelpad en de bramen tussen de Lange Dreef en het ANB bos vrij te zetten. De berkjes die in de berm voor de gracht staan worden omgezaagd en gebruikt om de afrastering aan beide uitkijkheuvels weer aan te vullen. Door deze berkjes te verwijderen, kan meer zonlicht doorbreken tot de bodem en wordt er tevens een corridor gevormd voor insecten en vlinders. Op een volgend beheermoment zal de andere zijde van het wandelpad onder handen genomen worden. Ook wandelaars profiteren van een breder wandelpad in zonlicht. In ons gebied staan verscheidene Galloway's. Nu de winter in aantocht is, wordt de kudde bijeengebracht om ze later gemakkelijker te kunnen ophalen. Dank zij de ervaring van een lokale landbouwer worden de 4 Galloway's zonder probleem overgebracht naar de rest van de kudde. Misschien denken zij ook: het gras is groener aan de overkant... Alvast een dikke merci aan alle vrijwilligers die erbij waren. Dank voor jullie inzet en enthousiasme.
IMG_3810.JPG
IMG_3812.JPG
IMG_3814.JPG
IMG_3815.JPG
IMG_3816.JPG
IMG_3819.JPG
IMG_3820.JPG
IMG_3822.JPG
IMG_3825.JPG
IMG_3826.JPG
IMG_3829.JPG
IMG_3832.JPG
IMG_3833.JPG
IMG_3834.JPG
IMG_3837.JPG
IMG_3839.JPG
IMG_3841.JPG