Waterbeheer in het Kallekesbos 15 augustus 2022

Vochtige bossen moeten vochtig en dus biologisch waardevol blijven. We maken het Kallekesbos in Burkel stap voor stap klimaatrobuust door het afdammen van oude afwateringsgrachten. Op die manier kan regenwater langer vastgehouden worden, worden bramen teruggedrongen en krijgt voorjaarsflora meer kansen.