Aanleg wandelpad met brugjes in het Kallekesbos 2 maart 2021

In het mooie Kalleskesbos in Burkel is een nieuw wandelpad beter toegankelijk gemaakt door het aanleggen van twee brugjes. De verkenning van een nieuwe natuurparel in Burkel is hierdoor mogelijk geworden. Voorheen was het Kallekesbos ontoegankelijk voor het publiek.
Zoals steeds dank zij de niet aflatende inzet van onze uiterst gemotiveerde vrijwilligers.