Vroegmorgenwandeling 1 mei 2022

Enkel de wekker deed ambetant op deze frisse 1 mei morgen. Vijf uur is heel vroeg maar ideaal om het spectaculaire vroege vogelconcert langzaam te horen opbouwen. Wel jammer dat we de mooie samenstand van Venus en Jupiter niet hebben kunnen zien wegens te veel hoge bewolking.
Afgezien van een koekoek en een bosuil in de verte was het de roodborst die het zangconcert inzette. Al vlug werden meerdere zanglijnen toegevoegd door merel, zwartkop, tjiftjaf en winterkoninkje. Ondertussen klonk het griezelige geblaf van een ree in het bos en het ruige gekrijs van een overvliegende reiger. Ook de grasmus, de boomleeuwerik, de gekraagde roodstaart, de boomkruiper en de boomklever voegden hun gezang toe. Het tokkelen van de grote bonte specht en het gelach van de groene specht zorgden voor een ritmische omkadering. Een vijftal regenwulpen passeerde hoog in een rechte lijn, met hun kenmerkend vrolijk trilgeluid als opvallende begeleiding. Een buizerd veranderde sierlijk van uitkijkpost en torenvalken waren druk in de weer rond hun nest. Op een paaltje zat een roodborsttapuit te pronken en een grijsblauwe holenduif vloog naar een verre boomtop. In een groep sparren zorgde een goudhaantje voor de finale hoge noot en een staart- en zwarte mees vervoegden ons op de parking.
Uiteindelijk hebben zo’n 34 soorten vogels zich van hun beste kant laten horen of zien.
Geef toe, een zondagochtend kan slechter beginnen…