Verplaatsen raster poel 19 december 2020

Zaterdag 19 december gingen enkele vrijwilligers aan de slag in het Maldegemveld. In het waterbekken in de Prinsenvelddreef werd het oude raster rond de poel verplaatst zodat nu ook de oevers en moeraszone niet meer begraasd worden.
Eén van de natuurdoelen in het Maldegemveld zijn zeer voedselarme wateren met droogvallende oevers. De waterbekkens die aangelegd zijn langs de Ede zijn hiervoor ideaal.
In een ander bekken stroomopwaarts langs de Ede is in 2019 pilvaren terug in het gebied waargenomen. Zo zien we een vijftal jaar na de drastische werken in 2014 al zeer hoopvolle tekenen dat deze zeldzame natuur zich herstelt. De bekkens ontwikkelen zich ondertussen verder tot heischrale graslanden met daarin de beekloop en poelen met periodiek droogvallende oevers.