Plantperiode november, december 2022 en januari 2023

De tweede, goed zichtbare reeblock is verder afgewerkt om de geplante boompjes te beschermen tegen knaagschade van wild. En nu maar hopen dat er in 2023 en volgende jaren geen droogterecords zullen volgen welke de jonge, pas aangeplante boompjes niet kunnen overleven.
Minder zichtbaar, verscholen in het bos en langs wandelpaden boompjes planten en wildbescherming aanbrengen (kippendraad en snoeitakken van sleedoorn) o.a. de Europese vogelkers ter vervanging van zijn woekerende exoot de Amerikaanse vogelkers.
En wintertijd is ook materiaal controleren, inventariseren, kleine en grote herstellingen uitvoeren, het (vervelende) papierwerk in orde brengen, taken plannen en verdelen, afspraken maken met Pol, de ploegchef van onze hulptroepen "de natuurpunt-ploeg van Wingene".
We blijven ons verder inspannen voor een sterk en gezond natuurgebied.