Plantactie in het Maldegemveld donderdag 5 en zaterdag 7 maart 2020

Donderdag 5 en zaterdag 7 maart hebben vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare i.s.m. de leerlingen van het vierde jaar Biotechniek LTI Oedelem een zeshonderd streekeigen struiken aangeplant op een grasland langs De Coninck-Dervaes dreef in Maldegem-Kleit. Deze plantactie is reeds de vijftiende in het Maldegemveld sinds 2007. Er werd een aanplant van een brede haag of heg gerealiseerd langs de oostelijke rand van het perceel. Op de droogste stroken werden spork, meidoorn, sleedoorn en geoorde wilg aangeplant, in de natte zones plantten we haagbeuk, zwarte els en geoorde wilg aan. Deze struiken zijn inheemse soorten die afstammelingen zijn van struiken die zich na de laatste ijstijd hier spontaan gevestigd hebben. Het zijn struiken die zich dus al zeer goed hebben aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streek. Ze zijn dus minder vatbaar voor ziektes en plagen. Daar op dit perceel de Fluxys gasleiding (Dudzele-Zomergem) ligt, werd in een zone van ruim 40 meter ook niet aan geplant. Zo zullen de wortels van de struiken de gasleiding die hier ongeveer anderhalve meter onder het maaiveld zit niet kunnen beschadigen.
De planten kunnen er wat wilder uitgroeien zodat die bloesems en bessen dragen. Voor vele insecten, zweefvliegen, vogels en kleine zoogdieren zijn dit ideale schuil- en broedplaatsen. De bloesems en bessen van deze struiken zijn zeer aanlokkelijk voor vele dieren. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat de buitenste rij van de heg eerder golvend is aangeplant. Dit zorgt ervoor dat de rand meer natuurlijker oogt maar bovendien verkrijgt men er zo meer windluwe zones die sneller opwarmen. Dit is heel interessant voor vele insecten, zandbijen en vlinders.

Dank aan alle vrijwilligers, leerlingen en begeleiders van het LTI Oedelem voor de hulp op deze geslaagde plantactie. Dank ook aan RLM en Provincie Oost-Vlaanderen voor het aanleveren en financieren van het plantgoed.