Natuurwandeling Onderdale - Keigatbos zondag 5 januari 2020

De eerste maandelijkse wandeling van 2020 start in Onderdale - Ursel. We verkennen vandaag het landschap ten zuiden van het vliegveld. Onze gids Steven, en velen met hem, droomt van open bosverbindingen tussen de natuurgebieden in Burkel, het Maldegemveld/Drongengoed en het Keigatbos om zo een aaneengesloten ‘Drongengoedwoud’ te bekomen. Deze wandeling toont aan dat, mits enkele bijkomende inspanningen en wat goede wil, we daar niet zo ver van af hoeven te zijn.
Langs de prachtige Vlooiendreef zien we verschillende percelen met recent en minder recent aangeplante bomen en struiken en hebben we ook een mooi zicht op de wijdse vallei van de Wagenmakersbeek, een van de vijf beken die op en rond het hoog gelegen vliegveld beginnen. Vogels houden van dit dreeflandschap met struiken en bomen die hen bescherming bieden. Al vlug spotten we een groepje staartmezen dat kwetterend van kruin tot kruin fladdert. In een weide juist naast het vliegveld schrikt, elke keer een vliegtuig opstijgt, een groep spreeuwen en kramsvogels op. Van het vliegveld, dat zo’n 3 km lang is, is nog geen kilometer nodig voor het opstijgen en landen van de sportvliegtuigjes waardoor het overgrote deel van het beton zou kunnen verdwijnen. Dit zou de wateroverlast vanaf dit immense verharde oppervlak in de lager gelegen omliggende gemeenten verminderen, de toegankelijkheid van het Drongengoed bevorderen en een uitbreiding van bos en natuurlijk grasland mogelijk maken. Een win-win scenario voor iedereen.
We stappen verder langs de Brugstraat richting het Keigatbos. Ook hier zien we verschillende oudere en nieuwer aangeplante percelen bos, als stapstenen tussen het Drongengoedbos en het Keigatbos: het is erg duidelijk dat de afstand tussen beide natuurgebieden echt niet groot en dus overbrugbaar is. Na het dwarsen van de Eekloseweg stappen we door het bos dat recent werd aangekocht door Natuurpunt en opengesteld voor het publiek via een feeëriek kronkelend en frequent bewandeld pad. In het Keigat wordt bos geregeld afgewisseld met mooie, door struiken en bomen omzoomde, oude weiden die voor een schitterend en rijk gevarieerd landschap zorgen. Via het Konijntje en de Molenkouterstraat, waar we nog een vrij zeldzaam geworden roek spotten in de weide, komen we terug aan de kerk in Ursel.
Is daar nu geen Nieuwjaarsreceptie in volle gang? Wij allen daarheen!
Santé, op een gezond en natuurvriendelijk 2020 🥂!