Natuurwandeling Drongengoed/Maldegemveld zondag 1 december 2019

Op deze vrij koude ochtend staan er om negen uur 12 mensen te wachten voor de maandelijkse natuurwandeling.

Vandaag is het thema van de wandeling: het bos- en heidebeheer in het Drongengoed en het Maldegemveld.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voert de laatste tijd opvallende kappingen uit op percelen in het Drongengoedbos. Dit gebeurt niet willekeurig maar is bedoeld om de biodiversiteit in het bosgebied te vergroten, voornamelijk door een verbinding te creëren tussen de heidevelden op het vliegveld en die van het Maldegemveld. Het prachtige en zeer divers uitgebouwde Maldegemveld, waar we zowel struik- als dopheide vinden (vrij uniek in Europa) is het resultaat van decennialang volgehouden en gericht natuurbeheer door Natuurpunt. Door het kappen van voornamelijk Amerikaanse eiken, dennen en sparren, exoten die hier ooit geplant zijn voor houtproductie, wil het ANB een gelijkaardig, halfopen, bomenrijk heidegebied creëren. Soms moet er ingegrepen worden om de fouten die vroeger, om economische redenen (vb. houtproductiebossen), gemaakt zijn, te herstellen en zo de natuur te helpen om weer natuurlijk natuur te kunnen zijn.
Iedereen zal beamen dat het zeer aangenaam wandelen is in het Maldegemveld. Hoe groter dit biotoop wordt en bijgevolg hoe meer biodiversiteit, hoe meer dit robuuste stukje natuur ook zal opgewassen zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
Want actie tegen klimaatverandering en milieuproblemen is meer dan ingrijpen op de CO2 in de lucht. Ook het vergroten van de biodiversiteit is belangrijk. Het een kan natuurlijk ook hand in hand gaan met het ander: in en rond het Drongengoed/Maldegemveld is er de laatste jaren al meer/evenveel bos aangeplant dan er nu verdwijnt/verdwenen is voor de heide! Dit valt natuurlijk minder op omdat bomen hun tijd nemen om te groeien en bos te worden. Tijd die wij steeds minder lijken te hebben en te geven…

Na de deugddoende wandeling zijn we het allemaal eens: het Drongengoed/Maldegemveld is een prachtig natuurgebied waar wandelaars welkom zijn om te genieten van de rust en pracht van de natuur.

Volgende zaterdag, 7 december, is er trouwens opnieuw een boomplantdag van Natuurpunt Maldegem-Knesselare, op een perceel ten noorden van het Maldegemveld!