Materiaal winterklaar maken december 2020

Na het vele werk tijdens de zomer- en herfstperiode was het tijd om ons hooimateriaal een grondige onderhoudsbeurt te geven. Maaier eerst een grondige poetsbeurt waarna de hooikeerder aan de beurt was. Hier was wat meer werk nodig dan enkel poetsen. Gebroken tanden vervangen, bandendruk nakijken en alles goed doorsmeren. Als laatste de ruggerlegger aan de beurt. Na zijn poetsbeurt was deze meer dan blij met eveneens een goede smeerbeurt.
Alles mooi wegzetten in de loods wachtend op de volgende werken.