In-de-week-beheer in het natuurgebied Maldegemveld 29 september, 7 oktober en 5 november 2018


Naast onze “zaterdagvoormiddag-beheerdagen” zijn er ook zeer veel andere werkmomenten met als doel “goed beheer van onze natuurgebieden”.
Sommigen onder ons “kunnen en willen” ook tijdens weekdagen komen helpen bij taken in een natuurgebied. Meestal zijn die werkmomenten “à l’improviste” en neemt een beheerder en/of conservator het initiatief en zoekt wat helpers om een bepaalde klus te klaren. Het is dan ook een van de leuke verrassingen als je in één van onze natuurgebieden komt en ziet dat een bepaalde klus is uitgevoerd, “samen sterk” is en blijft ons moto… dank zij de inspanningen van vrijwilligers.
Op 27 september en 9 oktober, zeer warme dagen, waren we paraat om aan heidebeheer te doen. Op maandagmorgen 5 november mochten we nogmaals gratis werken en onze kleding beschadigen door tussen de bramen aan bestrijding van de invasieve exoot “Amerikaanse vogelkers” te doen, groot of klein, die werd met wortel uitgespit zodat onze inheemse bomen en struiken meer groeikansen krijgen.
We vormden een mooi “2x2 ploegje” op 5 november, hebben goed werk verricht en nog veel gelachen ook… meer moet dat niet zijn. Daarna kwam ik nog een “werkende actieveling” tegen, de Johan… aan ’t werken maar toch even de tijd nemend om de thermos koffie leeg te maken. ‘s Anderendaags zou er weeral een record gebroken worden nl. de warmste 6 november sinds het jaar 1901, maar echt blij ben ik daarmee niet, voor de natuur zou het moeten regenen.