Uitbreiding natuurgebied Burkel-Torrebos 21 november 2020

Op 21 november, en de week daarop, plant Natuurpunt bijna 7000 bomen en struiken in Maldegem. Daarmee breidt de vereniging het bos in Burkel gevoelig uit met 2,5 hectare. Burkel is een verborgen parel ten westen van het dorp Kleit en leunt aan tegen de grens met West-Vlaanderen.
Natuurpunt krijgt voor de actie steun van heel wat bedrijven, die niet alleen financieel hun steentje bijdragen maar ook de handen uit de mouwen wilden steken. Door de coronacrisis verloopt het planten achter anders dan voorzien.
Wereldwijd gaan waardevolle bossen erop achteruit. Ook in Vlaanderen vermindert nog steeds zowel de oppervlakte als de kwaliteit van de bossen. Natuurpunt wil daarom meewerken aan het creëren van meer hoogwaardig bos in Vlaanderen. Daartoe zoekt de vereniging bedrijven die willen steunen voor de aankoop en het bebossen van gronden.
Niet minder dan negen bedrijven en hun personeelsleden waren bereid om mee te helpen. Dat zijn Bebat, Orange, Pure Wood, Novo Nordisk, Q8, Toernee Mondial, Gedeon Richter, Eurabo en Partena. Hun insteek is heel verschillend: een actie bij personeelsleden, een TV-programma, een actie voor klanten, Green Friday of gewoon omdat ze weten dat bossen belangrijk zijn.
Deze bedrijven deden niet alleen financieel hun duit in het zakje maar waren ook enthousiast om mee de handen uit de mouwen te komen steken. Op 21 november was er een groot plantevenement voorzien in samenwerking met de vrijwilligers van Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare. Dat is helaas geannuleerd.
Maar omdat het planten van bossen niet stil mag vallen ondanks de huidige crisis en omdat deze periode ideaal is om bomen te planten, schakelde Natuurpunt over op plan B. Na de voorbereiding door vrijwilligers startte de professionele terreinploeg van Natuurpunt volledig corona-proof met het in de grond steken van de bomen en struiken. Het assortiment plantgoed bestaat uit zomereik, zoete kers en zwarte els, gemengd met een zoom van sporkehout, hulst, meidoorn en sleedoorn.
Op die manier kan Natuurpunt het bos in Burkel toch gevoelig uitbreiden, ook in dit ongewone jaar 2020. In 2021 worden de bedrijven dan opnieuw uitgenodigd om de aanplantingen en de streek te verkennen.
Uitbreiding natuurgebied Burkel
Burkel evolueerde door de eeuwen heen tot een lappendeken van schrale graslanden en verspreide vochtige bossen zoals het Torrebos. Die bossen vormen biodiverse ‘stapstenen’ tussen het Kallekesbos en het Maldegemveld-Drongengoed. In die context is de bosuitbreiding rond het Kallekesbos een belangrijke stap in de richting van een ‘Drongengoedwoud’. Natuurpunt Maldegem-Knesselare realiseert meer kwaliteitsvolle natuur, meer heide én meer bos. Bovendien wordt voorheen ontoegankelijke natuur opengesteld met nieuwe wandelroutes, wat in de huidige context door een breed publiek gesmaakt wordt.