Beheervoormiddag in het Maldegemveld zaterdag 28 december 2019

Met negen vrijwilligers waren we, rond 9h, weer present aan de NP loods. Geen zonnige morgen echter, maar eerder grijze wolken aan de horizon. Het was wel niet koud, temperaturen ruim boven de 7 °C op deze winterdag. Niet echt normaal te noemen. Alle materiaal werd opgeladen in de kar. Er was echter een klein probleempje met onze blauwe traktor, die netjes was gepoetst door Rietje: de batterij was plat maar met behulp van startkabels en een andere batterij konden we het probleem snel oplossen.
Met z’n allen trokken we naar het perceel waar deze zomer terug blauwe knoop, heidekartelblad, liggende vleugelbloem, zonnedauw en mannetjesereprijs prachtig in bloei stonden. Een heel interessant heischraal grasland dat 15 jaar terug nog een maisakker was. Door de bouwvoor er af te graven werd de fosfaatrijke bovenste bodemlaag afgevoerd. Hierdoor kwam de zaadbank van deze typische planten terug bloot te liggen wat de kieming sterk heeft bespoedigd. Ook werd maaisel van de heischrale bermen rond het vliegveld er uitgespreid. Beide ingrepen blijken dus heel succesvol te zijn, gezien we er nu massaal deze plantjes zien bloeien. Veel vlinders, zweefvliegen, solitaire bijen en een broedende boompieper kunnen dit ook sterk appreciëren; we kregen deze dieren er dan ook deze zomer te zien! Nazorg is echter essentieel opdat dit perceel niet dichtgroeit met jonge berk of pitrus. Door drie vrijwilligers waren op het perceel alle jonge berken en pitrus vooraf gemaaid en het maaisel werd er vandaag afgevoerd.
Na een deugdzame koffie of warme chocomelk, dankzij Katrien, startten we dan met de opkuis van enkele takkenhopen langs de dreef. Deze takken werden afgevoerd naar beide kijkheuvels om de takkenwal rond de zitbank te verstevigen. We waren echter nog niet voldaan! Een derde taak hadden we graag ook willen afwerken. Het maaisel van de heide die we op een perceel aan het einde van de Prinsevelddreef deze zomer hadden uitgespreid, werd samen gerakeld en op de kipkar opgeladen. Ook op dit perceel zijn reeds enkele interessante planten, typisch voor heischrale graslanden, zoals geelgroene zegge en egelboterbloem, geïnventariseerd. We zagen er ook een bruine kleine muis, een dwergmuis, en vonden een muizennest in het maaisel. De kipkar werd boordevol geladen onder het deskundige oog van Herman. Het maaisel werd afgevoerd naar een verzamelplaats om er compost van te maken. Een bioboer heeft hiervoor interesse.
Kortom het was een heel geslaagde werkvoormiddag, we hebben er van genoten. Bedankt aan iedereen voor de hulp op deze laatste beheerdag van 2019, hopelijk zien we jullie ook de volgende keer in 2020.
Het allerbeste voor het nieuwe jaar 2020!