Beheervoormiddag Maldegemveld 21 juli 2018


Niet alleen de tropische temperaturen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van een zomerse fietstocht en terrasje. Door het ontbreken van regen, ligt het Maldegemveld er nu ook uitzonderlijk droog bij. En daar willen we van profiteren! Met enkele enthousiaste vrijwilligers en beheerders maaien we pitrus, distels en gras op enkele percelen en nu ook op enkele “drassigere" zones. Dit kan nu perfect gebeuren daar het broedseizoen reeds enkele weken achter de rug is en grondbroederjongen reeds opgevlogen zijn.
Dit hooilandbeheer is reeds enkele weken opgestart. Johan en landbouwer Herman maaiden reeds de grotere stukken met tractor en maaibalk. Op 21 juli werd dit maaiwerk voort gezet. Kleinere stukken worden met maaibalk of bosmaaier gemaaid. Ook de wandelpaden worden meegenomen.
Het gedroogde gras/ pitrus wordt gedroogd om het na enkele dagen op balen te persen door een loonwerker. Dit maaisel wordt als strooisel gebruikt voor in de stal of verwerkt tot compost. Hiervoor is interesse vanuit lokale landbouwbedrijven.
Koeien van lokale landbouwers kunnen na dit maaiwerk het gras korter houden. Op de percelen is nog voldoende drinkwater aanwezig om hun dorst te laven.

Door dit hooilandbeheer zorgen we ervoor dat deze niet bemeste graslanden omgevormd worden tot heischraal grasland. Dit soort droge en natte graslandtype komt in Vlaanderen bijna niet voor. Je vindt er naast struikheide en gewone dopheide ook soorten als borstelgras, tormentil, liggend walstro, blauwe knoop en mannetjesereprijs. Ideale biotopen voor vele vogels, zoogdieren, vlinders en insecten.
En daar doen we het voor!

Enkele nieuwe vrijwilligers voelen zich goed bij de geplande werkjes en zijn enthousiast om zo bij te dragen aan een mooi stukje natuur dat aan hun achterdeur ligt. Sommigen helpen niet alleen op de beheermomenten, maar trekken er ook in de week samen op uit om klusjes te verrichten. Dank aan allen die zich vrijwillig inzetten om dit mooi Maldegemveld tot zijn recht te laten komen!

Interesse om ook mee te helpen? Iedereen is altijd welkom !