Beheermoment in het Maldegemveld 3 juli 2021

Op enkele percelen in het Maldegemveld bevinden zich heel soortenrijke schrale graslanden. Het zijn voedselarme percelen met mooie zeldzame grassen zoals reukgras en borstelgras. Typisch zijn ook de planten die op deze venige, meestal zure, bodem groeien zoals tormentil, heidekartelblad, fraai hersthooi, kruipwilg, moeraswolfsklauw en zonnedauw.
Het beheer van deze graslanden is gericht op het maaien van zones waar berkenopslag veelvuldig voorkomt of waar de bodem te voedselrijk is. Grassen zoals witbol en pijpenstrootje profiteren hiervan. Een combinatie met begrazing van runderen van een plaatselijke landbouwer in late zomer is daarom ook heel geschikt om deze vergrassing tegen te gaan.
Verschillende zones werden er gemaaid, maaisel werd op rijtjes gelegd en afgevoerd naar de stal van buurman landbouwer. Hij gebruikt dit als voer voor zijn koeien en geiten. Een mooi voorbeeld van sterk werk van vrijwilligers en goede samenwerking met landbouwers.