Werken aan een 'corridor' in het Maldegemveld 1 & 7 augustus 2018


Geladen met het nodige werkmateriaal vertrokken “de 3 dames” op 1 augustus om 8 uur 30 aan de loods. Om de hitte vóór te zijn hadden we ’s nachts moeten werken maar zo gemotiveerd waren we nu ook weer niet.
Energie om te maaien en te hooien om zo “de heide meer bloeikansen te geven” was er genoeg. We kregen zelfs supporters met bio-honing-koekjes en extra drank. En wie denkt “ze zijn hier en daar wat vergeten maaien” denkt fout: het zijn jonge lijsterbes en sporkehout (vuilboom) die goed verborgen tussen de varens en de berken op tijd opgemerkt werden door onze “maaister-van-dienst” die mochten blijven staan. Wie goed en correct wil leren maaien met een bosmaaier kan een voorbeeld aan haar nemen, niet alleen een talent maar ook het resultaat van een gevolgde workshop.
Zelfs na “de-natuurpicknick-in-de-schaduw” werd er nog verder gemaaid aan de “corridor”.
Verklaring: “Een corridor is een land of een gebied tussen twee (of meerdere) gebieden.”
Ons doel is meer open verbindingen maken met andere natuur zodat planten, dieren, zaden, sporen en andere organismen zich gemakkelijker kunnen verplaatsen en hun leefgebied kunnen vergroten. Het klinkt wat raar maar voor sommige planten of dieren is een gesloten bos, een dreef of een betonnen weg een niet te nemen hindernis… ook al is er 1000 meter verder een zeer geschikt leefgebied voor hen.
Twee weken geleden werd de “corridor voor mensen” onder handen genomen door de overhangende pitrus en braamscheuten langsheen het knuppelpad te maaien. Als het straks gaat regenen, laat ons hopen…, hebben wandelaars geen natte broekspijpen.
Vandaag werd een deel van de “corridor voor plant en dier” gemaaid, gehooid en op hopen gelegd. Het maaisel zal later door “de ploeg” van Wingene opgehaald worden.
En morgen…. (intussen al 7 augustus) hebben we alweer afgesproken: nog een klein stukje heide, dat nu volop bloeit, willen we meer in de kijker zetten.
Dank je wel aan de vrijwilligers.