Aanleg poelen in het Maldegemveld 26 september 2017

Via RLM kregen we de vraag of er geen voorstellen waren in het kader van soortenbeschermingsprojecten (met de ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen). Snel even de koppen bij mekaar gestoken, voorstellen uitgewerkt en bouwaanvragen ingediend.
Alle voorstellen beogen de ruiming of realisatie van veedrinkpoelen met het oog op het behoud en herstel van amfibieënpopulaties, waterjuffer- en libellenpopulaties van kwetsbare en bedreigde soorten. We denken hierbij aan vinpootsalamander, tengere pantserjuffer en zwarte heidelibel. Het Maldegemveld is naar Oost-Vlaamse normen zeer soortenrijk met reeds 30 vastgestelde soorten libellen en waterjuffers. Daarnaast is ook de vegetatie van vrij voedselarme waters belangrijk.
Eind september was dan zover. We mochten beginnen met het graven en ruimen.
Enkele “verlande” poelen werden weer geschoond en 3 nieuwe werden gegraven.