FotoGalerijC670x180

Beheer boomgaard-Zegbroek 28 juli 2017


Een oude boomgaard en één van de laatste ruigere plaatsen midden in het Zegbroek: zo willen we dit stukje natuurgebied van 2200 m², sinds 2016 in eigendom van Natuurpunt, ook houden. Een maaibeurt om planten als graslathyrus, moerasspirea, koninginnekruid, en diverse zegges was hier nu echter wel op zijn plaats. Zo willen we vermijden dat dit waardevolle weiland zou vervallen in een monotone ruigte van grote brandnetel en akkerdistel. Hopelijk kunnen we dit weiland in de toekomst hooien en het hooi aan de lokale runderen voeren. Maar vergis je niet: dit is en blijft een rust- en broedplaats voor onze fauna. Vogels als gekraagde roodstaart, bosrietzanger en grasmus vinden hier hun broedplaats. Reeën kunnen er ongestoord rusten, en hun jongen werpen en zogen. Een groot deel van het stukje zal dus voor de mens ondoordringbaar blijven. Natuurbehoud: het blijft geven en nemen, maar vooral genieten!

1_D600_DSC8518.jpg 1_D600_DSC8519.jpg 1_D600_DSC8520.jpg 1_D600_DSC8521.jpg 1_D600_DSC8522.jpg 1_D600_DSC8523.jpg 1_D600_DSC8524.jpg 1_D600_DSC8525.jpg 1_D600_DSC8526.jpg 1_D600_DSC8527.jpg 1_D600_DSC8528.jpg 1_D600_DSC8529.jpg 1_D600_DSC8531.jpg 1_D600_DSC8532.jpg 1_D600_DSC8533.jpg 1_D600_DSC8534.jpg 1_D600_DSC8535.jpg 1_D600_DSC8536.jpg